Marktplein

HERINNERINGEN, DROMEN, GEDACHTEN - biografie van CARL JUNG

HERINNERINGEN, DROMEN, GEDACHTEN
autobiografie CARL JUNG

In deze autobiografie brengt Jung zijn persoonlijke ontwikkelingsweg in beeld.
Jungs levensverhaal is geen autobiografie in de gebruikelijke zin van het woord.
Vóór alles is het een beschrijving van zijn innerlijke groei.
Alles wat hij als doorslaggevend of bepalend voor zijn verdere leven voelde, krijgt ruime aandacht.
Door de persoonlijke, eigenzinnige aanpak is het een boek geworden waarin de lezer de mens Jung tegenkomt.

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee.
Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.
Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds.
Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.

Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort.
Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Vlak voor zijn dood, eind vijftiger jaren tekende Jung’s medewerker Aniela Jaffé zijn levensverhaal op: dit boek dus, 'Herinneringen Dromen Gedachten'.
Alles wat hij als doorslaggeven of bepalend voor zijn verdere leven voelde, krijgt ruime aandacht. Een droom die hij als kind had evenzeer als de verhouding tot zijn vader en evenzeer ook als zijn pijnlijke breuk met Freud.
Zijn bezoeken aan primitieve volkeren in verschillende delen van de wereldwaren voor Jung mijlpalen in zijn begrip van de menselijke psyche; ze worden dan ook uitvoerig beschreven.
Zijn zeer persoonlijke visioenen en zijn vaak dramatische confrontaties met met het onderbewuste worden in dit boek voor het eerst openbaar gemaakt.

Jung was een fenomenoloog avant-la-lettre en misschien is er ten aanzien van de psychologie ook wel niets meer dan de fenomenologie. Met bijvoorbeeld zijn prachtige over zijn eigen neurose laat hij zien nog voordat het jaar 1900 aanbrak beter te begrijpen dan veel therapeuten anno 2023 wat een neurose was.

Uitgave Lemniscaat
Softcover, 398 pagina's
In NIEUWSTAAT

Geplaatst op 27-04-2023

1316

14,00


Biedingen

Nog geen biedingen geplaatst