Mannendag Groene Hart - toerusting & ontmoeting

zaterdag 25 maart 2023 10:00 t/m 13:00

Mannendag Groene Hart - toerusting & ontmoeting

Op 25 maart wordt D.V. in de Hervormde Kerk van Wilnis weer een Mannendag gehouden.

De dag staat in het teken van toerusting en ontmoeting. 

Het thema is: Christus álles!  

Met de woorden van 1 Korinthe 1:30 als uitgangspunt zal worden gesproken over:

‘Christus in de rechtvaardiging’, door dr. A. de Reuver (Waddinxveen).

‘Christus in de heiliging’, door drs. H.C. Bezemer (Culemborg).

De dag begint om 10:00 u. 

Vanaf 9:30 u. is er koffie in het naastgelegen gebouw ‘De Roeping’. 

Na afloop is hier - rond 13:00 u. – ook gelegenheid een (gratis) lunch te gebruiken. 

I.v.m. de kosten wordt er een collecte gehouden.  

Voor info en opgave: www.mannenthemadagen.nl of  mannendaggroenehart@gmail.com.