Afbeelding
Foto: Alzheimer Nederland

Alzheimer café IJsselstein

woensdag 4 oktober 2023 19:15 tot 21:00

Alzheimer café IJsselstein heeft woensdag 4 oktober weer een informatieve bijeenkomst met als thema, Complementaire Zorg.

Wat is er allemaal mogelijk naast de reguliere zorg? Hoe kunnen wij ons leven met dementie nog kwalitatief hoog houden? En het is vandaag dierendag! Wat kunnen dieren in het ziekteproces voor verschil maken?

Wat als u leeft met de diagnose dementie. Dan is het Alzheimer cafe wellicht iets voor u of uw mantelzorger. Iedere maand een ander thema binnen de ziekte dementie, waarin we met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en met veel informatie weer naar huis gaan.

Inloop Tijd 19.15 uur. Start 19.30 uur tot 21 .00 uur. Toegang is gratis. 

Adres: het Wijkcentrum “Oase”, Benschopperweg 342 te lJsselstein.

U kunt gehaald worden door de Pulse Pendel Bus. Reserveren van een busrit kan via telefoonnummer 030-6868030. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg; Stichting Pulse, Telefoon: 030-68 68 030. E-mail: mantelzorg@stichting-pulse.nl